Het uiteindelijke bedrag op je kasticket bedraagt de verkoopprijs van de gereserveerde artikelen, vermeerderd met een eventuele servicekost. Deze servicekost wordt steeds duidelijk en transparant gecommuniceerd voor je je reservatie afrondt.