Om je account volledig te verwijderen, neem je contact met ons op via het contactformulier. Zo kunnen wij de juiste procedure in gang zetten.   

We hebben respect voor het privéleven van iedereen die met ons in contact komt. Daarom worden ingevoerde persoonsgegevens enkel intern gebruikt en in geen geval verstrekt aan derden. We nemen bovendien de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen de toegang van anderen. Natuurlijk heb je steeds het recht je persoonsgegevens op te vragen, te verwijderen of aan te passen.