8.2.1 HR en uw beoogde leidinggevende(n) zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

We sturen uw gegevens niet door naar andere partijen, met de mogelijke uitzondering van ‘assessment centra’ etc. of enige andere derde indien dit relevant is voor de aanwervingsprocedure.

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

8.2.2 Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.