8.1.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen of derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:   

  • externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke diensten;
  • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
  • externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants)

 

8.1.2 Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.