4.1.1 Wanneer u ons contacteert via een algemeen contactadres of via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

Wij verwerken tevens gegevens in ons gerechtvaardigd belang om de functionaliteit van de website te verzekeren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen.

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen. 

4.1.2 Voor het verzenden van elektronische direct marketing zullen wij steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen, tenzij wij uw e-mail adres hebben verkregen in het kader van de verkoop van gerelateerde producten of diensten en u zich niet tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens heeft verzet. U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven door onderaan het direct marketing bericht op ‘Uitschrijven’ te klikken.

4.1.3 Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring: https://www.buurtslagers.be/nl/cookieverklaring .